مجموعه جور واجور شامل يك تيم  20  نفره دانشجويي  (دانشجويان دانشگاه آزاد قزوين و تهران )مي باشد و در سال 90 اين پرژه دانشجويي  را با سرمايه اندك وبا توكل به خداي منان به يك كسب كار دانشجويي تبديل كرده و با حمايت بيش از 150.000 مشتري وفادار حال سعي بر ان دارد كهخدماتي با كيفيت در اختيار دوستان قرار دهد.

ما بر انيم  كه  بتوانيم  با جمع اوري دوستاني  وفادار و با بهره گيري  از  قدرت چانه زني  با اراعه قيمت هاي  پايين تر  براي مشتريان خود بستري فراهم كنيم  كه بر اساس  ان  كليه نياز هاي مشتريان خود را با بهترين قيمت و سريع ترين حالت ممكن به دست آنها رسانده